Зв'яжіться з нами
адреса

Угода користувача

Угода користувача

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ПРО ЗАКЛЮЧЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Фізична особа-підприємець Селіхов Сергій Олександрович (далі – “Виконавець”), зареєстрований та діючий відповідно до законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

1. ТЕРМІНИ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Послуги — набір послуг, що надаються Виконавцем у порядку та на умовах, визначених цим Договором та Умовами проведення турнірів, ігротек та інших заходів, які є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. Публічна оферта — пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.

1.3. Сайт Виконавця — веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://magicworld.club, яка є офіційним джерелом інформування Користувачів про Виконавця та послуги, що їм надаються.

1.4. Акцепт — повне, безумовне та беззаперечне прийняття Користувачем умов Публічної оферти цього Договору та Умов проведення конкретного клубного заходу.

1.5. Користувач — фізична особа, яка досягла 18-річного віку та здійснила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі, та сплатила вартість Послуг.

1.6. Сторони — Виконавець та Користувач.

1.7. Клубний захід - будь-яка подія, яка проводить та організовує клуб або особи, що діють від імені клубу. Можливо різного формату (турніри, ігротеки, майстер-класи, інше). Порядок проведення клубного заходу регулюється умовами участі у заході. Може проводитись як фізично в клубі так і онлайн у мережі інтернет.

1.7.1. Умови участі - зведення правил проведення кожного конкретного клубного заходу.

1.7.2. Вартість участі - вартість, зазначена в гривнях, за право взяти участь у клубному заході.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

2.1. Виконавець бере на себе зобов'язання надати Користувачеві послуги з організації та проведення заходів у сфері настільних ігор (наживо або онлайн) на платній основі, відповідно до умов цього Договору, а Користувач зобов'язується прийняти та здійснити оплату таких Послуг.

2.2. Користувач зобов'язується сплатити Виконавцю вартість участі у вибраному заході.

2.3. Жодні претензії щодо результатів участі та виступів Користувачем у клубних заходах не можуть бути пред'явлені Виконавцю.

3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ.

3.1. Організаторські послуги надаються у вигляді права взяти участь у вибраному клубному заході, а також право отримати приз згідно з Умовами участі у заході.

3.2. Термін (дата) проведення заходу зазначається в Умовах участі.

3.3. Акцептом цього Договору визнається оплата Клієнтом, повна або часткова, вартості участі у вибраному Заході та означає повне та беззастережне прийняття Користувачем умов цього Договору та прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором.

3.4. З моменту отримання готівкової оплати або зарахування коштів на рахунок Виконавця, ця оферта вважається акцептованою, а договір укладеним.

3.5. Порядок акцепту:

3.5.1. Користувач обирає Захід на сайті Виконавця та знайомиться з умовами участі.

3.5.2. Після вибору необхідного заходу Користувач здійснює оплату онлайн на сайті або в касі клубу під час відвідування.

3.5.3. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Користувача від Договору неприпустима.

3.5.4. Послуга вважається наданою з моменту завершення проведення Виконавцем заходу.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ:

4.1. Виконавець має право:

4.1.1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;

4.1.2. Отримати за послуги, що надаються, оплату у розмірах та строках, передбачених цим Договором та відповідними Умовами Участі.

4.1.3. Скасувати, переривати чи переносити будь-які Заходи з поважних причин, змінювати їх вартість, час проведення та розподіл призів.

4.1.4. Опублікувати будь-які фотоматеріали та відгуки Користувача без будь-яких обмежень чи компенсації з боку Користувача.

4.2. ВИКОНАВЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

4.2.1. Надавати Користувачеві консультаційні послуги в обсязі відповідно до цього Договору та відповідних Умов Участь у заході.

4.2.2. Інформувати Користувача про правила та вимоги щодо організації надання послуг з проведення заходів, їх якості та змісту, про права та обов'язки Користувача при отриманні послуг.

4.2.3. Організувати проведення заходів;

4.2.4. За потреби забезпечити Користувача матеріалами для гри, настільними іграми.

4.2.5. Видати отримані Користувачем згідно з умовами проведення заходу призи.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА.

5.1. Користувач має право:

5.1.1. Отримати послуги належної якості відповідно до Програми курсу.

5.1.2. За умови заняття призового місця на заході отримати Призи про його закінчення.

5.2. КОРИСТУВАЧ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

5.2.1. Бути готовим взяти участь у вибраному заході відповідно до часу проведення, зазначеного в Умовах Участю.

5.2.2. Виконувати всі вказівки організатора заходу, гейм-майстрів, суддів, волонтерів.

5.2.3. Своєчасно вносити плату за Послуги у розмірах та в строки, встановлені цим Договором та Умовами Участю у заході.

5.2.4. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору щодо організації надання Послуг.

5.2.5. Утриматися у процесі участі у заході від дій, які:

5.2.5.1. можуть перешкодити іншим Користувачам, запрошеним особам або гравцям брати участь у Заході.

5.2.5.2. можуть призвести до пошкодження майна інших користувачів, запрошених осіб, гравців або виконавця, власників або користувачів приміщення, в якому проводиться захід.

5.2.5.3. порушують громадський порядок, у тому числі кривдять присутніх, виражаються у використанні нецензурних виразів та/або гучних розмов, створення шуму за допомогою пристроїв тощо.

5.2.5.4. принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших користувачів, запрошених осіб або гравців, у тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках чи іншим способом, який має публічний характер.

5.2.6. У випадку, якщо це передбачено Умовами Участю — отримати приз згідно з результатами виступу на заході.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

6.1. Загальна вартість послуг, надана Користувачеві за цим Договором, становить загальну суму сплачених Користувачем Заходів.

6.2. Вартість участі в конкретному Заході визначається Виконавцем в Умовах Участі, які розміщуються на Сайті Виконавця або повідомляється менеджером компанії Виконавця особисто клієнту.

6.3. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Користувачем у безготівковій формі шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця або готівкою під час відвідування клубу.

6.4. Виконавець має право не повертати кошти, сплачені Користувачем за Захід, якщо Користувач розпочав участь у Заході.

6.5. У разі дострокового припинення дії Договору з ініціативи Виконавця — Виконавець повертає кошти лише за заходи, які не було проведено Виконавцем. Проведені Заходи у такому разі не компенсуються.

6.6. Розмір оплати встановлюється на весь термін проведення Заходу та не може змінюватись.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. ПОСЛУГИ ВИКОНАВЦЯ І ВСІ ПОЗВ'ЯЗАНІ МАТЕРІАЛИ НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є», БЕЗ ЯВНИХ АБО ГАРАНТІЙ. ВИКОНАВЕЦЬ НЕ НАДАЄ НІЯКИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИГОДНОСТІ, ПРИГОДНОСТІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕНИХ ЦІЛЕЙ І НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ ТРЕТІХ ОСОБІВ, А ТАКОЖ ГАРАНТІЙ, ЩО ГРУНТУЮТЬСЯ НА ДІЛОВИХ ВІДНОСИНАХ ЧИ ЗВИЧАЯЇ ДІЛОВОГО ОБІГУ. ОКРІМ ТОГО, ВИКОНАВЕЦЬ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З ДОСТУПОМ КОРИСТУВАЧА ДО ПОСЛУГ І ПОВ'ЯЗАНИХ МАТЕРІАЛІВ, А ТАКОЖ З ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ. КОРИСТУВАЧ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З ТИМ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДОСТУП ДО ПОСЛУГ І ПОВ'ЯЗАНИХ МАТЕРІАЛІВ І КОРИСТУЄ ЇХ НА ВЛАСНИЙ РИЗИК.

7.3. У максимально дозволеній законодавством України мірі Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо чи опосередковано витрачену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу або інших нематеріальних цінностей, пов'язані а) з доступом Користувача до Послуг та їх використання або неможливість такого доступу або використання; б) з матеріалами чи поведінкою, у тому числі ганебною, образливою чи незаконною, будь-якої третьої сторони; або в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Користувача або інформації. За жодних обставин сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати більшої з двох наступних сум: двадцяти доларів США (20 дол. США) або загальної суми, отриманої від Користувача за використання платних послуг протягом останніх шести місяців.

>

7.4. Користувач погоджується, що відмова від гарантій та обмеження відповідальності, викладені в цих умовах, відображають розумний та справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.

7.5. Користувач погоджується, що будь-який позов, пов'язаний з Послугами, має бути переданий до суду протягом строку позовної давності у розмірі одного (1) року після виникнення підстав для нього, інакше така підстава вважається недійсною.

7.6. Користувач погоджується з тим, що у разі недотримання Користувачем п. 5.2.3 цього Договору, що стосується обов'язку вносити оплату своєчасно, Виконавець має право не тільки призупинити надання послуг та доступ до Курсу до моменту здійснення оплати, але й припинити цей Договір на підставі п. 9.1. .3 цього Договору.

7.7. У разі порушення Користувачем п. 12.1 цього Договору та використання матеріалів курсу не в особистих цілях, розповсюдження матеріалів Курсу у будь-який спосіб та незалежно від кола осіб, Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, заблокувати користувачу доступ до Курсу та/або сайту, без повернення сплачених Користувачем за Курс грошових коштів.

8. ФОРС-МАЖОР.

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, які не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійними лихами, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади чи управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

8.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав, звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, за наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

8.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону та надати документи, що підтверджують Форс-мажор.

8.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов цього Договору припиняється на весь період дії Форс-мажору.

8.5. У разі дії Форс-мажорних обставин понад 3 місяці кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

9. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ.

9.1. Дія цього Договору припиняється:

9.1.1. За згодою сторін;

9.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливе у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, та будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договіру.

9.1.3. У разі порушення Користувачем умов, передбачених п.п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 12.1 цього Договору.

9.1.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

9.2. Дія договору припиняється у разі відмови всієї групи від проходження Курсу, разом з якою Користувач проходить цей Курс.

10. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

10.1. Користувач підтверджує, що добровільно та безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання та/або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів та адреси електронної пошти, і т.д.) у базі персональних даних Виконавця “Клієнти”, у тому числі на збір, реєстрацію, включення до бази даних, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, оновлення, використання, розповсюдження (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних у базі даних на території України з метою виконання зобов'язань за цим договором та з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам у мінімально необхідних обсягах і лише з метою виконання зобов'язань за цим Договором, які відповідають об'єктивній причині збору відповідних даних.

10.2. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, зі змінами та доповненнями, мету обробки та збору персональних даних.

11. ТЕРМІН ДІЇ ОФЕРТИ.

11.1. Ця Публічна оферта набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця та діє до моменту її відкликання Виконавцем.

11.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни до умов Оферти та/або відкликати Оферту будь-якої миті на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін набрання чинності не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

12. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ.

12.1. Виконавець надає Користувачеві обмежену, персональну, невиключну, непередавану та відгукну ліцензію на використання Послуг та будь-яких матеріалів або інформації, отриманих у процесі участі у Заходах або на Сайті. Матеріали та будь-яку інформацію, що надаються в рамках Послуг або на Сайті, Користувач можна використовувати лише для особистого некомерційного використання, за винятком випадків, коли Користувач отримав письмовий дозвіл Виконавця на їх використання з іншою метою.

12.2. Користувач погоджується створити та використовувати лише один обліковий запис і не передавати третім особам доступ або облікові дані для доступу до нього.

12.3. Використання Послуг не надає Користувачеві права матеріальної чи інтелектуальної власності на послуги або матеріали, що використовуються.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

13.1. Сторони встановили, що будь-які суперечки та претензії будуть вирішуватись сторонами шляхом переговорів.

13.2. Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який зареєстровано та діє згідно із законодавством України, місце проживання якого також зареєстроване в Україні.

13.3. З огляду на п. 12.2. цього Договору, місцем вчинення цієї угоди та місцем надання Послуг Сторони домовилися вважати місце проживання Виконавця, зазначене у ст. 14 цього Договору.

13.4. Акцептуючи цю Оферту Користувач погоджується, що всі суперечки, пов'язані з цим Договором, розглядатимуться відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач також погоджується, що всі такі суперечки перебувають у винятковій компетенції судів України.

13.5. Заголовки, що використовуються у статтях та пунктах цієї Оферти, використовуються лише для посилань та зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення та зміст умов цієї Оферти або її будь-якої частини.

13.6. Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

13.7. У всіх випадках, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

14. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ.

Виконавець: Фізична особа-підприємець Селіхов Сергій Олександрович
Контактний телефон: +38 050 363 19 33

Будьте в курсі нашої розсилки новин